Vår ras allmänt/our breed in general


Vår ras
  anses  huvudsakligen vara en frisk ras. Jag har varit aktiv med hundar sedan 1972 och haft Schäfer, Collie, Pudel och Rottweiler innan jag slutligen skaffade mig Lancashire Heeler. De flesta försäkringsbolag har placerat Heelern i premiegrupp 1 vilket är den lägsta. 
Rasen har tidigare haft en del problem med ögonen, då främst med en sjukdom som heter linsluxation. Den gör så att linsen lossnar från sitt läge i ögat och ramlar antingen fram eller bak i ögat. Det kan vara mycket smärtsamt för hunden och obehandlad leder den till blindhet.


Our breed
is regarded to be a sound and healthy breed. I have been in dogs since 1972 and had German Shepherds, Rough Collies, a Standard Poodle and Rottweiler before I finally got myself a Lancashire Heeler. Compared to these breeds, the Lancashire Heeler is very healthy. Most insurance companies have placed heelers in group 1, which is the group with the healthiest dog breeds! However, the breed suffers from an eyedisease called lensluxation. It makes the lense go from its ordinary position and either fall back or forward in the eye. This can be very painful to the dog and if not treated, it will lead to blindness.          

Avel/breeding

I Sverige har vår rasklubb beslutat att alla uppfödare ska ögonundersöka avelsdjur innan parning och intyget får ej vara äldre än ett år vid parning för att man ska kunna registrera valparna efter föräldradjuren. Det krävs att föräldradjuren ska vara ögonlysta ua för PLL. Det finns också ett DNA-test för PLL. Uppfödarna har arbetat hårt med att testa sina avelsdjur. I en del fall har djuren föräldrar som båda testats fria.
Till vår hjälp har klubben en lista där man själv kan föra in sina testade djur, den finns på www.lancashireheeler.se under fliken hälsa.Kennel Limebrook's DNA testade hundar förs in där allteftersom de testats. Länken till PLL-listan är denna:http://lancashireheeler.se/plllista.php

Listan ligger ute för allmänheten att se, det är viktigt med öppenhet!


In Sweden our breed club has decided that all breeders must have their breeding stock eyetested annually or before mating (clear from PLL), eyecertificate maximum a year in order to be able to register offspring from the sire and dam. We have a DNA-test for PLL and breeders have worked hard, having most of their breeding stock tested. In some cases the dogs have parents already tested clear. Our club also has a list where you can submit your DNA-test results. You can find the results of the dogs from the Limebrook's kennels there. This can be found at www.lancashireheeler.se , this is the full link to the site: http://lancashireheeler.se/plllista.php

 

CEA

Det finns också ett litet antal hundar i Sverige som har drabbats av sjukdomen CEA, collieeye, där namnet kommer från det faktum att sjukdomen främst finns hos rasen Collie. Mer information om denna sjukdom som i de flesta fall inte förorsakar hunden samma lidande som linsluxation, kan du finna på SLHK:s hemsida. Många av våra hundar som vi använder i avel i Sverige är DNA-testade för CEA på laboratoriet Optigen.

 

Länken är/ The link to CEA list: http://lancashireheeler.se/cealista.php

 


There is also
a small known amount of dogs that have CEA, collieeye, the name of this eye disease deriving from the fact that it is to be found primarily with Collies. More info on this to be found on our club webpage, www. lancashireheeler.se. In most cases CEA is not a panful condition in the way lensluxation is. Many of our dogs used in breeding have been DNA-tested for CEA. 

Hundarnas hälsoresultat på Limebrook's

I min avel fokuserar jag på att använda individer med de positiva egenskaper som jag värdesätter: sunda, rastypiska och med ett gott temperament.Vi använder givetvis inga djur i avel som har PLL eller CEA, däremot använder vi i vissa fall kända bärare i kombinationer, dock inte då i kombination med en annan känd bärare. Jag använder mig av SKK:s utmärkta instrument Avelsdata vid planering av parningar etc. Vi har sjukdomsstatistik där, vi kan planera parningar där, se inavelsgraden mm. Det är viktigt för mig att kunna se stamtavlor innan, beräkna inavel mm. Tidigare använde jag mig av ett program som heter Lathunden som var konstruerat av Per-Erik Sundgren. Han var agronomie doktor i husdjursgenetik och hade mångårig erfarenhet av arbete med hundar. Han anlitades flitigt  av SKK. Per-Erik avled för många år sedan. Se mer om honom på www.genetica.se


In my kennels
I focus on positive points /qualities. Breeding stock must have a good temperament, be sound and healthy and meet the breed standard. I use an invaluable tool that the Swedish kennel club provides on their website, it is called Avelsdata. In the program we have all the registered heelers in the country. We have information on eg. eyediseases, we can plan matings, calculate the inbreeding ratio etc. Before we had Avelsdata I used a program called Lathunden that Mr Per-Erik Sundgren had made. Per-Erik was a doctor of agronomics within the field of genetics and was very experienced in the field of genetics in dogs. He constructed programs like this since 1985 based upon the data from the SKK. Mr Sundgren passed away many years ago.
 
  
CEA
DNA-testade hundar, CEA, på Limebrook's:


I vår uppfödning har vi tyvärr haft valpar som diagnostiserats med CEA. Dels var det i Night- kullen och dels i Noon-kullen. Dessutom fick vår egen Bruno, Limebrook's Morning Cocoa diagnosen colobom i vuxen ålder då han redan hade hunnit gå i avel. Efter det lyste vi om honom hos en annan veterinär som frikände honom och därefter lyste vi honom igen med resultatet små små colobom.

Ingen av hans barn har däremot fått denna diagnos. Därför har kennelns alla hundar i avel DNA-testats för CEA om de inte är hereditärt fria. Även en vuxen tik vid namn Limebrook's August Girl, såld till Finland, diagnostiserades med CEA, colobom.Hon är ögonlyst ua i Sverige som valp, se hunddata och avelsdata.

Bekymren med CEA hos oss på Limebrook's anser vi kom in med en viss avelshund som vi hade på kenneln under en tid och som sedan återvände till England. En av våra hanar, Limebrook's Morning Cocoa är ögonlyst under många år ua för att sedan efter ett antal år plötsligt diagnosticeras med colobom. 

We had two puppies from our Night- litter and Noon-litter diagnosed with CEA. We have thus had all our breeding stock DNAtested for CEA. Also an adult bitch previously sold to Finland (as a pup) has been diagnosed with CEA in Finland.She was eyetested clear in Sweden before sold to Finland. (see results on Hunddata/Avelsdata).  


PLL
Min underbare vän, lille Lord, Swanndale Lord of the Ring's, fick linsluxation hösten 2005. Han åkte tillbaka till England sommaren 2004 och gick tillbaka i John och Julia Swanns ägo. Vi sörjer Lorden oerhört men har många fina minnen kvar av honom. Olyckligtvis fick en tik i Finland, Limebrook's Morning Cream, diagnosen misstänkt PLL i Finland. Hon avlivades.

In the Autumn of 2005 Swanndale Lord of the Ring's, previously living with us here in Sweden, was diagnosed with PLL. We will always remember him. Unfortunately a bitch that we bred, Limebrook's Morning Cream, was diagnosed with suspected PLL in Finland, she was put to sleep.

DNA-test resultat  PLL
Våra hundar på Limebrook's har alla känd PLL-status och känd CEA-status, antingen genom DNA-test eller genom att vi vet att de är hereditärt fria. Om ni vill se fler resultat på Limebrook's hundar så finns de på klubbens lista:www.lancashireheeler.se, under fliken hälsa. Vi har dock inte alltid hunnit med att uppdatera så hör gärna av er om det är någon som ni inte hittar där så kan vi själva informera. 

Our dogs at the Limebrook's kennels all have a known PLL and CEA status. They were either DNA tested clear or carrier  or found hereditary clear. You can find our results online on the SLHK website www.lancashireheeler.se. Go to the webpage called Hälsa. 

PPM
Ett antal valpar som vi fött upp har fått anmärkningen PPM, Persisterande pupill membran, ett tillstånd som är kvar från fosterstadiet. Ingen av dessa hundar har haft några problem i sina vuxna liv än.

A few puppies with PPM. Persisting pupil membranes. Remains from before birth. None of our puppies have so far experienced any problems as adults.

PHTVL/PHPV
Vi har tyvärr fått en hund från vår uppfödning diagnosticerad med PHTVL/PHPV som ettåring, trots att den ögonlysts med resultatet ua som valp. Tikens föräldrar är Team Smart's Magda Marabou och Topolinos Icko. Kenneln har inte tidigare fått denna diagnos på någon valp/vuxen hund.Ytterligare en tikvalp från kombinationen Limebrook's Late-kull fick diagnosen PHTVL vid valpögonlysning. 

Previously we had two puppies from our breeding diagnosed with PHTVL/PHPV. This happened many years ago and has not happened since. 
PRA
Vi har olyckligtvis drabbats av beskedet att en hund hos oss av vår uppfödning fått PRA (och med förmodad sekundär katarakt). Det är vår härlige championhane Limebrook's August Lad. Hans avkommor ska inte gå i avel. Föräldrar till drabbade hundar ska inte heller gå i avel.Mycket mycket tråkigt, särskilt som det är det tredje konstaterade fallet i Sverige av PRA i vår ras.

Patella

Detta har vi hittills varit relativt förskonade från. Endast en hund från oss har haft patella och då endast lindrig. Hon gick aldrig i avel. Två hundar från Northern-kullen har enligt uppgift skadat korsbanden. Båda hundarna är exporterade inom Norden.  We have not had more than one case of slipping patella. That bitch was never used in our breeding program. Two of our dogs from the Northern-litter have had problems with cruciate ligaments. Both were exported within the Nordic countries before having that problem.

 

Felaktiga bett
Några felaktiga bett, underbett, har vi också fått.
We have also had some with undershot bites.

Mina egna tankar/ My own thoughts    

Vi har numera ett DNA-test för PLL så vi behöver inte famla helt i blindo längre när vi gör våra kombinationer. Däremot så ger inte det här DNA-testet oss hela sanningen. Flera hundar som testats och befunnits vara genetiskt fria har visat sig vara kliniskt affekterade så man tror i dagsläget att det kan finnas flera mutationer som påverkar och då har vi några steg till att gå. Men det finns också åsikter som säger att det kan vara andra felaktigheter som diagnoser etc så det är viktigt anser jag att vi uppfödare lär oss mer om stamtavlorna hos våra hundar. Var det finns bärare, vilka som är släkt, vilka positiva och negativa egenskaper som finns hos våra avelsdjur. Det är också viktigt att vi uppmuntrar våra valpköpare att ögonlysa sina djur och lära sig mer om rasen. Kunskap är alltid bra! Vi får aldrig glömma att samarbete är viktigt. Lyssna på varandra och glöm aldrig att erfarenhet är mycket värt. De människor som en gång började med rasen innehar en ofantlig mängd kunskap.Ödmjukhet hos en uppfödare är en ofantligt värdefull egenskap!

We have a DNA-test for PLL but it does not give us all the info we need. Some dogs have been tested clear genetically although they have been found to be clinically affected so I feel it is highly important to be informed, study pedigrees, where the clear/carriers/affecteds are, what dogs are related to each other, what the positive and the negative characteristics are in each individual.It is also important to encourage my puppy buyers to have their dogs eyetested and to learn more about the breed. Knowledge is always a good thing to have! We must never forget that cooperation is of utmost importance. Listen to each other and never forget that experience is a lot worth.

   

  

Avelsdata

Sverige har också det värdefulla instrumentet Avelsdata online på SKK:s websida, adressen är www.skk.se  Klicka sedan på "avelsdata" och registrera dig som användare. Därefter kan du använda avelsdata, planera parningar, se statistik för den ras du söker etc.

The Swedish Kennelclub has  an invaluable tool for breeders called the "Avelsdata". You find this by going to the address www.skk.se . Press the button "Avelsdata" and then you need to register yourself. After that you can use the program, calculate inbreeding ratios, find health statistics and also plan matings.