Vår uppfödning

Vår kennel har till dags dato fått fram 110 Lancashire Heeler valpar, 31 kullar varav 19 champions!  Vår avel bedrivs med rasens bästa för ögonen där såväl SKK:s målsättningar och regler som SLHK:s avelsmål ligger till grund. Till stor del används våra egna hanar till tikarna men givetvis använder vi också andra intressanta hanar med spännande linjer.

En hel del av våra Limebrook's uppfödda hundar har visat framfötterna på olika sätt, fram till 2019-10-06 ser det ut så här (och långt ifrån allt är ännu uppdaterat, saknas resultat och uppdateras allt eftersom!)

Limebrook's August Girl - FINUCH
Limebrook's August Lad - SUCH, 3 cert, 1 BIR, 3 BIM, delad etta på årets vackrastelista!
Limebrook's August Lady - FINUCH
Limebrook's Autumn Ambassador - SUCH,FINUCH 5 cert, 5 BIR, 1 BIG-reserv,MH
Limebrook's Autumn Honour - FINUCH

Limebrook's Black Liquorice At Noon - SEUCH
Limebrook's Blackpool Rock at Noon - SE UCH, FIN UCH,NORDJV11, SE V-13 , 11 cert, 2:a bästa hane på Crufts, 8 BIR, 2 BIM
Limebrook's Christmas Gentleman - 1 cert, 1 BIM, MH                            

Limebrook's Early Mystery - FINUCH

Limebrook's Head Over Heels - SEUCH, FINUCH, NOUCH

Limebrook's Holiday Caffe Latte - AGD I, AGHD I 

Limebrook's Frostynight Tinkerbelle - SEUCH, FINUCH, SEJV-13

Limebrook's Midwinter Candy Bar - SE VCH, RLD N
Limebrook's Morning Cocoa - SUCH,årets vackraste heeler 2011
Limebrook's Morning Champagne - SUCH, 7 cert, 6 BIR, 4 BIM

Limebrook's Morning Cream - FINUCH
Limebrook's Night Fairy - 2 cert
Limebrook's Northern Desire - SEUCH, FINUCH 3 finska cert, 2 BIR, 1 BIM
Limebrook's Spring Spud - 1 cert, 1 BIR
Limebrook's Spring Spell - 3 cert Finland
Limebrook's Summer Sunflower - MH
Limebrook's Summer Sunshine - 2:a bästa tik inoff klubbutst.2009
Limebrook's Summer Sunbeam - SUCH, 4 cert, 3 BIR, 1 BIM, BIS1-inoff utst!

Limebrook's Sunny Morning - SEUCH, FINUCH, NOUCH 
Limebrook's Sunrise Chief - NORDUCH, SV-16, 17, 8 cert, 13 BIR, 4 BIM
Limebrook's Sunrise Charisma - 2 cert, 1 BIR
Limebrook's Winter Countess - NordUCH
Limebrook's Winter Duchess - 1 cert, 1 BIM

Detta betyder att kenneln fått fram 19 champions så långt! (av 110 valpar, 31 kullar)
Fler är förhoppningsvis på gång, vi önskar alla duktiga mattar och hussar lycka till!

För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss!


SUCH Mongrel's Running-Rosanne

SUCH Mongrel's Running-Rosanne

Våra kullar och länk till SKK info

Autumn-kullen 2001

Länk till SKK:

Autumn-kullen